logo
  • 03 MAI 13
  • 3
  Info Patsiendile

  Info Patsiendile

  Igal kindlustatul on olemas perearst, kelle ta on ise valinud või kes on talle määratud maavanema poolt. Kui Te pole oma valitud või Teile määratud perearstiga rahul, siis on Teil õigus perearsti vahetada. Sageli toimub perearsti vahetamine ka elukoha muutuse tõttu.

  Oma perearsti saate kontrollida internetipangast e-teenuste alt, riigiportaalist eesti.ee  või küsida haigekassa klienditeenindusest kliendiinfonumbril 16363 (välismaalt helistades +372 669 6630).

  Perearst on soovitav valida oma elukohale võimalikult lähedal.

  Kuidas perearsti juurde registreeruda?

  1. Esitage isiklikult või tähitud kirjaga avaldus valitud perearstile.

  2. Perearst võtab isiku nimistusse isiku enda, lapse puhul lapsevanema või eestkostja avalduse alusel. Vastsündinutel tekib küll kindlustuskaitse automaatselt, aga lapsevanem peab peale lapse sündi ja isikukoodi saamist siiski esitama valitud perearsti nimistusse saamiseks ka avalduse (perearsti nimistusse saamine ei toimu automaatselt).

  3. Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

  4. Perearst võib keelduda Teie võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on ületanud piirsuuruse (2000 isikut) või kui Teie alaline elukoht ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas. Perearst võib võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, juba varem tema nimistusse kuuluvate isikute pereliikmeid.

  5. Maavanem võib määrata perearsti nimistusse isikuid, kes pole omale valinud perearsti, isiku alalise elukoha alusel. Maavanem teavitab isikuid kirjalikult neile perearsti määramisest.

  Perearsti ja pereõe töökorraldusest:

  1. Perearsti vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas (5 tööpäeval nädalas vähemalt 4 tundi päevas, kusjuures vähemalt 1 vastuvõtt nädalas toimub õhtusel ajal – kuni kella 18.00), millele lisandub aeg muudeks tööjuhendis ettenähtud tegevusteks.
  2. Pereõe iseseisev vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas, millele lisandub aeg muudeks tööjuhendis ettenähtud tegevusteks.
  3. Vastuvõtuajad peavad olema igal tööpäeval ajavahemikus 8-18.
  4. Perearsti tegevuskoht peab olema avatud ja patsientide vastuvõtule registreerumine tagatud tööpäeviti vähemalt 8 tundi päevas.
  5. Üldarstiabi osutaja peab korraldama ägeda tervisehäirega patsiendile vastuvõtu pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. Sellest tähtajast kinnipidamiseks peab perearst vajadusel pikendama oma vastuvõtu aega.
  6. Tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, tuleb patsiendile väljastada 15 päeva jooksul.
  7. Teave perearsti tegevuskoha lahtioleku- ja vastuvõtuaegade kohta ning andmed sidevahendite (telefon, e-posti aadress) kohta peavad olema nähtaval kohal perearsti tegevuskohas ja veebilehel selle olemasolul.
  8. Perearst peab teavitama inimesi, kuhu ja kelle poole saab pöörduda arstiabi või meditsiinilise nõu saamiseks väljaspool tema vastuvõtu aega.
  9. Perearst korraldab oma ajutise äraoleku ajal enda asendamise teise perearsti poolt.

  Perearsti ja pereõe töökorraldusest saab täpsemalt lugeda „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendist“: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13263878

  Kuidas saab vahetada perearsti?

  1. Esitage isiklikult või tähitud kirjaga avaldus uue perearsti nimele (avalduse blankett).

  2. Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

  3. Uue perearsti nimistusse arvamisel on vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist “vana” perearsti juures.

  Teie õigus saada väljavõte oma tervisekaardist tuleneb “Võlaõigusseaduse” §-st 769, “Isikuandmete kaitse seaduse” § 19 lõikest 2 ja “Avaliku teabe seaduse” §-st 4.

  Millal võib perearst keelduda isiku nimistusse võtmisest?

  1. Kui on ületatud antud perearsti nimistule kehtestatud maksimaalne piirsuurus. Eestis on perearsti nimistu suuruseks kehtestatud 1600±400 inimest, millest maavanem, kooskõlastatult Eesti Haigekassaga, võib lubada kõrvalekaldeid sõltuvalt piirkonna eripärast. Perearst võib võtta inimese oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, kui nimistusse kuulub inimese pereliige (nt kui perre sünnib laps, siis lapse perearstiks võib saada vanema perearst, hoolimata nimistu suurusest).

  2. Isiku alaline elukoht ei asu perearsti teeninduspiirkonnas.

  Kuidas toimub inimesele nimistusse võtmisest keeldumisest teatamine?

  1. Avalduse esitanud inimesele vastab perearst kirjalikult nimistusse võtmisest keeldumisest vähemalt 7 tööpäeva jooksul alates avalduse kätte saamisest.

  2. Kui selle aja möödudes ei ole inimest kirjalikult teavitatud nimistusse mitte võtmisest, siis on inimene arvatud selle perearsti nimistusse alates avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.
  Infot perearstide kohta saate maakondlikelt sotsiaal- ja tervishoiuametitelt, haigekassa piirkondlikelt osakondadelt ja haigekassa kodulehelt.

  Kas ravikindlustuseta isik võib pöörduda oma perearstile? Kes tasub ravikindlustuseta isiku eest ravikulud perearstile?

  Jah, võib. Registreerimine perearsti vastuvõtule toimub tavalistel alustel. Ravikindlustuseta isikud tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise; teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil (Sotsiaalministri määrus nr. 115 29.11.2001.a.).

  Vältimatu abi eest haige ise tasuma ei pea, sellistel juhtudel tasutakse perearstile riigieelarves ettenähtud vahenditest vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule (Sotsiaalministri määrus nr.115 29.11.2001.a.).

  Alus: Sotsiaalministri määrus „Perearsti nimistu piirsuurus, perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord

  Leave a reply →
 • Posted by Keith Douglas on 11/05/2013, 11:51

  Donec elementum, turpis eget rutrum rutrum, sem quam viverra ligula, ac tincidunt ligula leo metro cuprum. Vivamus felis elit, euismod vitae condimentum.

  Reply →
  • Posted by Petra O'Neal on 11/05/2013, 11:53
   in reply to Keith Douglas

   Nulla ullamcorper tincidunt dui at laoreet. Duis scelerisque dignissim lorem, in sagittis quam luctus convallis.

   Reply →
 • Posted by Loora Rosenblatt on 28/01/2022, 14:52

  Tere

  Sooviks endale ja kahele lapsele perearsti pärnus.
  Oleme pärnusse just kolinud ja siin on sissekirjutus olemas.
  Mis on järgmine samm, et endale perearst siia saada?

  Reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream