logo

Olulised kontaktid

Perearsti ööpäevane nõuandetelefon: 1220

 • Üleriigiline telefon, meditsiinilise nõu saamiseks 24 h ööpäevas (eesti ja vene keeles)

 • 1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes

 • Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed

 • 1220 on lauatelefonilt helistades esimesed 5 minutit helistajale tasuta, edasi kehtib kohaliku kõne hind

 • Mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine telefoniminuti hind

Lastearsti nõuandetelefon Lastearst kuuleb: 1599

Ajavahemikul kl 08.00 – 24.00

Mürgistusteabekeskuse telefon 16662 

Telefon on avatud helistamiseks 24 h ööpäevas

Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga

Välismaalt helistamiseks on number (+372 ) 626 93 90

Tervisekassa

klienditelefon 6696630 või infotelefon 16363

e-post: info@haigekassa.ee

Perearstiabi

Terviseamet

Paldiski mnt. 81, Tallinn 10617

Email: kesk@terviseamet.ee

Tel 6943500

Muud telefoninumbrid

112 – KIIRABI / PÄÄSTEAMET

110 – POLITSEI

16 106 6121 360 – SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI- JA PENSIONIAMETI INFOTELEFON

126 – PSÜHHOLOOGILINE NÕU ja PEREKONNA MURED

6466 666 – NOORTE NÕUANDE TELEFON

800 2008 – RASEDUSKRIISI NÕUSTAMISE TELEFON NAISTELE (tasuta)

800 2040 – OSTEOPOROOSI TELEFON

1707 – Narkootiliste, uimastavate ja joovastavate sõltuvusainete ning AIDS-i ja HIV infotelefon (24h)

Vastuvõtuajad

Kuidas perearsti nimistusse registreerida?


 • Avaldust on võimalik esitada kirjalikult, elektrooniliselt digitaalallkirjastatud või tähitud kirjaga valitud perearstile posti või e-posti teel.

 • Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus.

 • Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

 • Uue perearsti nimistusse arvamisel on vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma varasema tervisekaardi kohta.

Avalduse blankett: PDF / DOC / ODT

Kas ravikindlustuseta isik võib pöörduda oma perearstile? Kes tasub ravikindlustuseta isiku eest ravikulud perearstile?

 • Jah, võib. Registreerimine perearsti vastuvõtule toimub tavalistel alustel. Ravikindlustuseta isikud tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise; teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil (Sotsiaalministri määrus nr. 115 29.11.2001.a.).
 • Vältimatu abi eest haige ise tasuma ei pea, sellistel juhtudel tasutakse perearstile riigieelarves ettenähtud vahenditest vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule (Sotsiaalministri määrus nr.115 29.11.2001.a.).

Vastuvõtule pöördumine

Töökorraldus alates 18.05.2020

 • Palume vastuvõtule alati eelnevalt registreerida, seda ka kiireloomulise tervismure korral.

 • Vastuvõtule saab aja registreerida telefoni teel.

 • Terviseküsimuse puhul, mis nõuab kiiremat sekkumist, kui Teile pakutud esimene vaba aeg, palume ühendust võtta oma pereõega.

 • Perearsti puhkuse ajal on ägeda haigestumise korral võimalik pöörduda asendusarsti poole. Retseptide pikendamised, tervisetõendite vormistamised jt planeeritavad terviseküsimused palume ette võtta oma perearsti juures (vaata perearstide puhkuseajad).

 • Kui Te ei saa tulla vastuvõtule kokkulepitud ajal, siis palume aeg esimesel võimalusel tühistada.

 • Kui jõuate vastuvõtule ajal, mil Teile planeeritud vastuvõtuaeg on läbi, tuleb uus visiidiaeg registreerida.

 • Eelisjärjekorras teenindatakse eelnevalt registreeritud patsiente.

 • Ühe visiidiaeg on arvestatud ühele patsiendile.

 • Väljaspool perearsti tööaega tuleb tõeliselt erakorralise terviseprobleemiga pöörduda SA Pärnu Haigla Erakorralise Meditsiini Osakonda (EMO) aadressil Ristiku 1, Pärnu või kutsuda kiirabi tel 112

Pereõe vastuvõtt

 • Pereõe vastuvõtt toimub paralleelselt arstiga. Pereõe vastuvõtule saab registreerida registratuuri teel või helistades pereõe telefonile.
 • Ägeda haigestumise korral teeb esmase läbivaatuse ja vajadusel ka analüüsid pereõde, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe.
 • Pereõel on alati võimalus konsulteerida perearstiga.

Retseptid

 • Kordusretsepte saab tellida vajutades kordusretsept või helistades telefonitunni ajal pereõele.

 • Telefoni teel ei pikendata esmakordselt või ühekordselt vajaminevat ravimit, samuti unutite, rahustite ja teiste psühhotroopsete ravimite retsepte.

 • Retseptid pikendatakse 3 tööpäeva jooksul.

 • Palume arstide e-postile retseptisoove mitte saata.

Töövõimetusleht

Kui olete haigestunud ja vajate töövõimetuslehte (lapse haigestumise korral hoolduslehte), palume ühendust võtta perearstikeskusega esimesel haigestumise päeval.

Tagantjärele haiguslehte avada ei saa va. traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul, kui töövõimetusleht väljastatakse kiirabikaardi või EMO patsiendikaardi alusel 2 tööpäeva jooksul.

Pereõde annab Teile esmased tegutsemisjuhised ja määrab arsti vastuvõtuaja.

Kui selgub, et töövõimetuslehte ei lähe vaja, saab selle tühistada.

Kokkulepitud ajal vastuvõtule mitte ilmumise korral loetakse see töövõimetuslehe režiimi rikkumiseks ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida.

Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.

Saatekirjad

Saatekiri koostatakse ainult meditsiinilisel näidustusel ning see peab sisaldama teise arsti jaoks olulist informatsiooni patsiendi terviseprobleemi kohta.

Saatekirja ei ole vaja: perearst, günekoloog, naha-suguhaiguste arst, silmaarst ja psühhiaater.

Tuberkuloosi kahtluse korral võib tuberkuloosiga tegeleva kopsuarsti vastuvõtule pöörduda ilma saatekirjata.

Saatekiri peab olemas olema enne eriarsti vastuvõtuaja broneerimist. Kui patsient pöördub saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata, siis on vastuvõtt ja kõik kaasnevad teenused talle tasulised.

Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik pole veel avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, siis vormistab eriarst patsiendile nn tagasikutse saatekirja. Patsient ei pea sel juhul uuesti pöörduma perearsti poole saatekirja saamiseks.

Koduvisiit

 • Kuna koduvisiidil on diagnostikavõimalused väga piiratud, tehakse koduvisiite vaid eelneval kokkuleppel raske liikumispuudega patsientide juurde.

 • Koduvisiidi soovist saab teada anda E-R kl 8-11 pereõele või registratuuri.

 • Koduvisiit on tasuline teenus, mille vajaduse otsustab perearst.

Tervisetõendid

Mootorsõidukijuhi tervisetõend

 • Eelnevalt tuleb täita tervisedeklaratsioon, kas digitaalselt (vaata terviseportaal ) või paberil.

 • Vajalik on registreerida aeg pereõe vastuvõtule.

 • Võtta kaasa isikut tõendav dokument, prillid ja/või läätsed (juhul, kui neid kasutate).

 • Tõendi väljastame elektrooniliselt ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale isikule, tõendi väljastamine on tasuline teenus.

Relvaluba

 • Vajalik on registreerida aeg pereõe vastuvõtule.

 • Tervisekontrolli on kaasatud psühhiaater.

 • Võtta kaasa isikut tõendav dokument, prillid ja/või läätsed (juhul, kui neid kasutate).

 • Tõendi väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale isikule, tõendi väljastamine on tasuline teenus.

Perearstid ei väljasta koolile puudumistõendeid; laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse). Vaata täpsemalt Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele   Eesti Jalgpalli Liidu infokiri 

Tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised.

Vaata lisaks teenused

E-postile vastamine

 • Perearstile ja pereõele saadetud e-kirjadele vastame esimesel võimalusel kuni 5 tööpäeva jooksul. Puhkuse ajal saadetud e-postile ei vasta, vajadusel palume pöörduda uuesti peale puhkust.

 • Kiirete küsimuste korral palume helistada pereõele või registratuuri.

 • Palume perearstide e-postile retseptisoove mitte saata. Vaata kordusretsept

Töövõime hindamine ja/või puude taotlemine

 • Töövõime ja puude hindamise taotluse esitamiseks peate olema eelnenud 6 kuu jooksul käinud pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Arst kirjeldab Teie terviseseisundit ja sisestab Teie terviseandmed e-tervisesse. Seejärel saate taotluse täita ja esitada.