logo

  Lugupeetud Pärnu Perearstikeskuse külastaja.

  Aita muuta Pärnu Perearstikeskuse töö efektiivsemaks ja patsiendisõbralikumaks vastates alljärgnevatele küsimustele.

  1. Sugu:

  2. Teie vanus aastates: 0-78-1920-60Üle 60

  3. Kas perearstikeskus asub teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas?: jah, ligipääs on kergeligipääs on suhteliselt kergeligipääs on raskendatudligipääs pole võimalik

  4. Kuidas olete rahul oma perearstikeskuse ruumidega?: väga rahulenam-vähem rahulpole üldse rahul

  5. Kas olete külastanud keskuse kodulehte https://www.pak.ee?: jahei

  6. Kas olete teadlik keskuses pakutavate tasuliste teenuste olemasolust?: jahei

  7. Kas olete vajadusel saanud Pärnu Perearstikeskusega ühendust telefoni ja/või e-kirja teel?: jaheipole olnud vajadust helistada ega kirjutada

  8. Kas vastuvõtule registreerimisel küsiti Teie käest registreerimise põhjust?: jahei

  9. Pärnu Perearstikeskuses tegeleb patsiendiga esmalt pereõde. Kuidas olete rahul pereõe poolt pakutava abiga?: väga rahulpigem rahulpigem rahulolematurahulolematuei oska öelda

  10. Kuidas olete rahul Pärnu Perearstikeskuse arsti poolt pakutud abiga?: väga rahulpigem rahulpigem rahulolematurahulolematuei oska öelda

  11. Kuidas olete rahul vaimse tervise õe poolt pakutud abiga perearstikeskuses?: väga rahulpigem rahulpigem rahulolematuei oska öeldapole olnud põhjust vaimse tervise spetsialisti poole pöördumiseks

  12. Kas olete vastuvõttudel saanud piisavalt tervist edendavat infot?: jah, alatijah, enamastivahetevahelenamasti mittemitte kunagi

  13. Kas Teie tahaksite Pärnu Perearstikeskuse töös midagi muuta? jahpigem jahpigem eiei

  14. Teie nimi (soovi korral)

  15. E-post (valikuline)


  Täname koostöö eest!